Openbare bibliotheek Rumst

AVI-lezen

AVI in de bib.

Wat is AVI?

AVI is een systeem om het leesniveau van schoolkinderen te meten en is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit systeem met als doel het leesonderwijs te individualiseren werd in Nederland in 1977 ontwikkeld en in 1994 vernieuwd. In 2008 werd het oude AVI-systeem met 9 leestechnische niveaus grondig herdacht. Het nieuwe AVI-systeem bestaat uit 12 leesniveaus.

AVI is een index voor de leestechnische moeilijkheid van teksten en een index voor de technische leesvaardigheid van kinderen. Het zegt niets over de inhoud van de tekst noch over het leesbegrip van het kind.

Een AVI-toets bepaalt het technisch leesniveau van het kind. In de onderwijspraktijk is de toets van belang om echte probleemlezertjes op te sporen. Men mag niet uit het oog verliezen dat een dergelijke toets steeds een momentopname is. Leren lezen is leren tekst decoderen, sommige kinderen leren dit snel en anderen hebben er meer tijd voor nodig.
Vaak wordt de AVI-score gebruikt om kinderen in homogene groepjes, per leesniveau, in te delen. Dit werkt vooral voor zwakke lezertjes niet motiverend.

De bib heeft in haar collectie voor beginnende lezertjes niveauleesboekjes volgens AVI-niveau. Naast de oude AVI-boekjes hebben we ook de leesboekjes met de nieuwe AVI-index.
Deze boekjes komen dus van pas om de leestechniek onder de knie te krijgen maar zijn niet altijd geschikt om leesplezier bij te brengen. Bij de keuze van een boek of een verhaal kan het AVI-niveau een doorslaggevende factor zijn, maar dan nog is het van groot belang dat de inhoud aansluit bij de interesse en de leefwereld van het kind.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vanaf heel prille leeftijd met boekjes en lezen m.a.w. met verhalen, vertrouwd zijn een stapje voor hebben, niet alleen in hun taalontwikkeling maar in hun ontwikkeling in het algemeen, intellectueel en sociaal-emotioneel.

We kunnen dus nooit genoeg de nadruk leggen op het belang van lezen en voorlezen, maar het werkt niet zonder (voor)leesplezier.

Daarom zet onze bibliotheek in op leesbevordering en meer nog op leesplezier!

Literatuur, lezen en voorlezen is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Onze bib wil iedereen aan het lezen krijgen en we vinden het heel belangrijk om er zo jong mogelijk mee te beginnen, hoe jonger hoe beter. Daarom hebben we ook babyboekjes en peuterboeken in onze collectie. Voor het jonge publiek hebben we prentenboeken, weetjesboeken, voorleesboeken, luisterboekjes, vertelplaten, fundels, zoekboeken, strips en allerhande leesboekjes.

We willen aan alle jonge ouders vragen om samen met hun kind de schat aan verhalen die onze bib in huis heeft te komen ontdekken. Ouders van beginnende lezertjes nodigen we uit om samen met hun kind op zoek te gaan naar verhalen die kunnen boeien en dan is het leestechnisch niveau van ondergeschikt belang. Voorlezen blijft het toppunt van leesplezier en het kan voor elke leeftijd.

 

Voor wie meer wil weten over het AVI-systeem:

Ouderfolder

http://nl.wikipedia.org/wiki/AVI_%28onderwijs%29

http://www.klasse.be/leraren/31811/avi-domper-op-het-leesplezier/

http://www.klasse.be/ouders/26336/de-zin-en-onzin-van-avi/

http://www.avi-lezen.be/conversietabel.html