Openbare bibliotheek Rumst

Hotspot


In de bibliotheek van Rumst en Reet kan je met je laptop, tablet of smartphone 
gratis gebruik maken van de hotspot van de bibliotheek.

Zo kan je surfen, e-mailen, of een digitale databank van de bibliotheek raadplegen op je eigen toestel. De snelheid bedraagt 10 Mb down en 10 Mb up.

Hoe? 

In de bibliotheek kan je (enkel) tijdens de openingsuren 
met je toestel verbinding maken met de  hotspot, genaamd

  • Bibliotheek Rumst (in Rumst)
  • Bibliotheek Reet (in Reet).
  • Je moet geen paswoord ingeven.
  • want het is een open Wifi-netwerk.

Digitale databanken 

Via deze hotspot kan je ook de digitale databanken van de bibliotheek raadplegen:

Meer info over deze databanken vind je op volgende pagina

De gebruiksvoorwaarden

Om de hotspot te gebruiken, moet je je akkoord verklaren met volgende afspraken:

•     De hotspot staat ter beschikking van alle bibliotheekbezoekers van 10 jaar en ouder.

•     Je gebruikt de hotspot enkel voor wettige doeleinden en niet voor

•     het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of
      andere inbreuken op het copyright in welke vorm dan ook.

•     het verspreiden of opvragen van pornografisch materiaal of
       materiaal met illegale en commerciële doeleinden
zoals

•     racisme, xenofobie en ontkenning van de nazi-genocide,
•     provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijven,
•     het aanbieden van communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers,
•     het voordeel halen en/of aanbieden en/of reclame voeren voor en/of solliciteren
      van kansspelen en weddenschappen, behoudens de wettelijk toegelaten loterijen,
•     het aanbieden of solliciteren van verdovende middelen en  psychotrope stoffen
      door personen die daarvoor de toestemming niet hebben.

  • Bij vermeend misbruik kan je de gerechtelijke instanties contacteren via de website www.ecops.be.
  • Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot sancties,bij ernstige vergrijpen tot juridische vervolging.