Openbare bibliotheek Rumst

Openingsuren & sluitingsdagen

  1. openingsuren
  2. sluitingsdagen

O P E N I N G S U R E N

INLEVEREN  kan, als de bib gesloten is,

  • elke dag 24u/24u via de INLEVERBUS
  • links van de ingang, zowel in Rumst als in Reet.
  • OPGELET
  • tijdens juli en augustus is
    • bibliotheek Reet gesloten op maandeag
    • bibliotheek Rumst gesloten op donderdag.

S L U I T I N G S D A G E N   2 0 1 8

Dinsdag 2 januari Tweede nieuwjaarsdag
Maandag 2 april Paasmaandag
Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei Hemelvaart
Zaterdag 12 mei Brugdag
Maandag 21 mei Pinkstermaandag
Woensdag 11 juli Vlaamse feestdag
Zaterdag 21 juli Nationale feestdag
Woensdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 1 november Allerheiligen
Zaterdag 3 november Brugdag
Maandag 24 december collectieve sluiting
Dinsdag 25 december Kerstmis
Woensdag 26 december Tweede kerstdag
Maandag 31 december collectieve sluiting
     

U I T L E E N T E R M I J N    V E R L E N G E N ?  

Hoe je dat kan doen, vind je op deze pagina